Privacyverklaring

Als cliënt is het belangrijk om te weten hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Hieronder informeer ik je over welke gegevens ik als coach opsla en wat ik met deze gegevens doe.

Wettelijke verplichting

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een nieuwe privacywetgeving, waarmee in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacy wetgeving geldt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt met ingang van deze nieuwe wetgeving niet meer.

Welke persoonsgegevens worden opgevraagd en vastgelegd?

VoedingRijk Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van VoedingRijk Eindhoven en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend coach, een cliëntdossier aanleg. In dit dossier registreer ik gegevens die nodig/noodzakelijk zijn voor je behandeling. Hieronder vind je een opsomming van de persoonsgegevens en persoonsinformatie die worden opgeslagen:

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– emailadres
– rekeningnummer
– gegevens over je gezondheidstoestand
– gegevens over de uitgevoerde behandelingen/coachsessies
– gegevens die voor een goede behandeling/coachsessie noodzakelijk zijn. Dit kunnen gegevens zijn die, na jouw         expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld jouw huisarts)
– inhoud van communicatie

Met welk doel worden deze gegevens opgevraagd en vastgelegd?

– om een goede en passende behandeling te kunnen bieden
– om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is in het kader van de dienstverlening
– om de nieuwsbrief te versturen (als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief)
– een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (voor het opstellen van een factuur) en de belastingaangifte. Mijn boekhouder heeft inzicht in de financiële administratie.
– als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw persoonsgegevens, dan zal ik je hiervoor eerst expliciet om toestemming vragen.

Bescherming van persoonsgegevens en bewaartermijn

VoedingRijk Eindhoven neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alleen ik, als behandelend coach, heb toegang tot jouw dossier.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voedingrijk-eindhoven.nl.

De gegevens in jouw dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Financiële gegevens worden bewaard volgens de fiscale bewaarplicht.
Voor het versturen van nieuwsbrieven worden naam en emailadres bewaard, voor zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jezelf te allen tijde afmelden voor de ontvangst van nieuwsbrieven.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar info@voedingrijk-eindhoven.nl

Wat gebeurt er niet met jouw gegevens?

Ik wissel geen persoonlijke gegevens uit met derden. Intervisie of intercollegiale toetsing is altijd anoniem. Ik zal nooit gegevens verstrekken aan bedrijven of organisaties voor commerciële of goede doelen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De bewaartermijn voor cookies is 1 maand.
Daarnaast worden op de website cookies geplaatst door Monster Insight: dit is een analytische cookie die het websitebezoek meet. Als je als bezoeker een reactie achterlaat op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie-formulier, het IP-adres en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.